Vandværkerne på Ærø har fokus på, at der i den enkelte ejendom ikke kan ske tilbagestrømning af vand, fra ejendommens vandinstallation ud i vandværkernes ledningsnet.

Med dette for øje besluttede Ærø Vandråd den 8. oktober 2015, at nedsætte en arbejdsgruppe, med deltagelse af de respektive vandværker på Ærø. Arbejdsgruppens opgave var, at formidle information og lovgivning til forbrugere, som er i risiko gruppen.

Der har i september 2016 været afholdt heldagskursus for VVS installatører, driftspersonale og bestyrelsesmedlemmer vedr. tilbagestrømssikring.

Primo maj 2017 sendte vandforsyningerne på Ærø, et brev til ejendomme i Deres respektive forsyningsområder, hvor risikoen for tilbagestrømning er forhøjet - brevet kan læses her.

Af brevet fremgår det, at vandinstallationen skal være sikret inden 01. juni 2018.

Ærø Vandråd har besluttet, at dato for sikring af vandinstallationen er udskudt til den 01. juni 2019.

 

Infobrev om tilbagestrømssikring

Sådan kommer du i kontakt …

Bogholderi
SE Bogføring
v/Sven-Erik Eriksen
e-mail: bogholderi@aeroeskoebingvand.dk

Mobil: 30 50 52 02
Kontaktes ved ejerskifte

 

Formand: Leif Juul Sørensen
Voderup 16
5970 Ærøskøbing
e-mail formand@aeroeskoebingvand.dk
Telefon: 21 78 10 73