Nu har vort kalk-behandlings-anlæg været på prøve og i drift siden 27. September 2017.

Vi håber at alle vore forbrugere har mærket og sporet en forskel. At vandet har ændret karakter og er blevet blødere.

Tidligere aflejringer i rør, på varmelegemer, på vinduer, på fliser nedslides efterhånden.

Brug mindre sæbe – færre kaffebønner.

Sådan kommer du i kontakt …

Bogholderi
SE Bogføring
v/Sven-Erik Eriksen
e-mail: mail@se-b.dk
Mobil: 30 50 52 02
Kontaktes også ved ejerskifte

 

Formand: Leif Juul Sørensen
Voderup 16
5970 Ærøskøbing
e-mail lean@voderupgaard.dk 
Telefon: 21 78 10 73