Klik her for at se seneste vandanalyse rapport
 

 

 

Hold regelmæssigt øje med vandmåleren
Måleraflæsninger foretages nu elektronisk hver måned i samarbejde med Ærøskøbing Fjernvarme.
Vi anbefaler dog alle andelshavere/forbrugere om regelmæssigt selv at aflæse vandmåleren, med henblik på dokumentation i tilfælde af pludseligt opstået lækage og vandspild.

Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a. forsyner 1024 forbrugere med rent drikkevand. Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer. Vandværket udpumper ca. 91.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Vandets hårdhed 
Drikkevandet leveret af Ærøskøbing Vandværk er hårdt vand, det vil sige ca.16-18 dH. Hårdhedsgraden er beskrevet på HVL's hjemmeside: http://www.hvl.dk/pr.asp?func=show&pr=38&page=3


Vi gør noget ved kalken i drikkevandet

Vi har monteret et vandbehandlings-anlæg på Ærøskøbing Vandværk. Kalken forsvinder ikke fra vandet, men det får karakter af blødt vand. Det betyder: Kalk sætter sig ikke i rør og på varmelegemer. Kalk der har sat sig, vil ganske langsomt opløses og skal renses fra sien i din vandhane. Opvaskemaskinen skal sættes ned i afspænding. Der skal bruges mindre sæbe i vaskemaskinen/opvaskemaskinen. Der bruges færre bønner ved kaffebrygning. Der bruges mindre sæbe til hår- og kropsvask. Anlægget er sat i drift onsdag d. 27. september 2017.

Vi vil under forløbet, anmode alle vore forbrugere om tilkendegivelse af deres oplevelser. Kontakt: Formand Leif Juul Sørensen, tlf. 21 78 10 73 eller vandværksbestyrer Johan Røhling, tlf. 21 63 71 78. 

Sådan kommer du i kontakt …

Bogholderi
SE Bogføring
v/Sven-Erik Eriksen
e-mail: bogholderi@aeroeskoebingvand.dk

Mobil: 30 50 52 02
Kontaktes ved ejerskifte

 

Formand: Leif Juul Sørensen
Voderup 16
5970 Ærøskøbing
e-mail formand@aeroeskoebingvand.dk
Telefon: 21 78 10 73

 

 

 

Er der tekniske problemer med vandleverancen så kontakt

Øens VVS A/S
Johan Röhling
Telefon: 62 52 24 90
Mobil:    21 63 71 78